Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Identificador
20150625N8
Matèries
Cartipàs
Per a més informació
http://bit.ly/Hospitalet_ens
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Competències Delegades del Ple
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Comissions del Ple
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Mesa Permanent de Contractació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la Ponència Tècnica Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell Municipal de Serveis Socials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el viceinterventor-funció comptable
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Presidències, vicepresidències i vocalies dels consells dels districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia ¡ regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Presidència, Vicepresidència, i membres de la corporació als consells dels districtes de la ciutat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de signatura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Revocació
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Modificació
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia i regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Presidència del Consell de Districte III
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de retribucions del personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en personal funcionari
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de retribucions del personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Modificació
Mesa permanent de contractació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Modificació
Composició i règim de sessions de la Mesa Permanent de Contractació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Normes sobre la suplència per absència de l'Alcaldessa de la Presidència de la Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual, 2n trimestre
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Comissió de Suggeriments i Reclamacions i delegació de la Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Presidències de districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Presidents i i Vicepresidents dels consells dels districtes IV i V
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Composició nominal de les comissions del Ple
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en una tinència d'Alcladia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Síndica de Greuges
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Delegació de Intervenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Mesa Permanent de Contractació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Règim de sessions ordinàries de la Mesa Permanent de Contractació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté text

Històric