Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Masnou

Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Identificador
20150629N15
Matèries
Cartipàs
Per a més informació
http://bit.ly/Masnou_ens
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories i Presidència de les comissions informatives
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de sessions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions informatives i Comissió Especial de Comptes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Grups polítics municipals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió del Reglament orgànic municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en consells
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de sessions de la Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de sessions del Ple i de la Comissió Informativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació al Consell Escolar Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de Benestar Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions informatives i Comissió especial de comptes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories i comissions informatives
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories i nova organització de les àrees
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de sessions de la Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Composició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de sessions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació de la secretaria del Consell de la Vila
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de sessions ordinàries
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de sessions del ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions informatives i Comissió Especial de Comptes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Grup Municipal del Partido Popular (PP)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en els consells
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Històric