Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Badalona

Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Identificador
20150708N6
Matèries
Cartipàs municipal
Per a més informació
http://bit.ly/Badalona_ens
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia i regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en la 3a Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell d'Administració del Patronat de la Música de Badalona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Rector del Museu Municipal de Badalona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions informatives
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació de la Secretaria General de l'Institut Municipal de Serveis Personals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions del personal eventual i directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Anunci de referència
Règim de dedicació i retribucions del personal eventual i directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Personal directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Vicepresidència de l'Institut Municipal de Serveis Personals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Vicepresidència del Museu Municipal de Badalona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Vicepresidència de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Presidència i la Vicepresidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Secretaria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Revocació de delegació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions informatives
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en personal funcionari
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió Informativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en els tinents d'alcalde
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions de Secretaria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions de Secretaria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Revocació de delegacions en els tinents d'alcalde
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Canvi de nom d'un grup municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una lletrada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019
Exposició al públic PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la cap del Servei de Contractació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Modificació
Delegació de la signatura del secretari general en un lletrat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en diversos lletrats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Denominació del Grup Municipal del Partit Demòcrata i Unió
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Junta Local de Seguretat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en la Comissió Municipal de Protecció Civil
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió municipal de Protecció Civil
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Secretaria General
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Modificació
Delegacions en la Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de Govern Local
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Vicepresidències dels organismes autònoms
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Presidència de les Comissions Informatives de caràcter permanent
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions de Presidència de l'Institut Municipal de Serveis Personals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Vicepresidència del Patronat de la Música
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions d'Alcalia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Vicepresidència del Museu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Secretaries òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Vocals de les comissions informatives de caràcter permanent
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019

Conté el text complet