Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Consell Comarcal del Barcelonès - Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima (MERCABARNA)

Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador

Identificador
20171115L47
Termini de presentació de sol·licituds
Expedient
DSUP17101
Tipus de contracte
Privats
Tipus de procediment
Obert
Import
9.420.000,00 € IVA exclòs
11.398.200,00 € IVA inclòs
Matèries
Alienació, donació, permuta, arrendament de béns immobles
Accés al Perfil de contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16191149
Data de publicació Descripció Més informació
Convocatòria de licitació PDF Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador
Modificació PDF Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador
Correcció d'errades
S'adjunta plànol en format "*.dwg".
PDF Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador
Correcció d'errades
Es publica un nou annex F que deixa sense efecte l'anterior
PDF Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador
Deserta PDF Constitució d'un dret de superfície sobre l'edifici de l'escorxador de Mercabarna i l'explotació de l'activitat d'escorxador