Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA

Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible

Identificador
20180414L6
Termini de presentació de sol·licituds
Expedient
2018-F-062-CA
Tipus de contracte
Serveis
Tipus de procediment
Obert
Import
458.000,00 € IVA exclòs
554.180,00 € IVA inclòs
Matèries
Conservació i manteniment de carreteres, vies públiques i zones verdes
Informació complementària
Termini anterior: 22/05/2018
Accés al Perfil de contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BSM/ca_ES/customProf
Data de publicació Descripció Més informació
Convocatòria de licitació PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Convocatòria de licitació PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Modificació
S'informa als interessats que degut a un error tipogràfic manca la indicació del tamany dels fulls amb que s'ha de presentar la proposta tècnica essent aquest DINA4. D'altre banda s'ha detectat un error tipogràfic en el correu electrònic que consta a la clàusula W essent el correcte amolinaf@bsmsa.cat
PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Modificació
S'informa als interessats que es publica el document Aclariments 7-5-18 relatiu els aclariments i respostes als dubtes plantejats
PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Modificació
Es publica document "Aclariment 09052018" relatiu al contingut del sobre 1 i 2
PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Modificació
Publicació del document Aclariments 14052018
PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Modificació. Ampliació de termini
Publicació de l'aclariment 17052018 relatiu als criteris d'adjudicació, consulta en relació al Plec tècnic juntament amb l'Annex núm. 3 esmenat
PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible
Modificació. Ampliació de termini
S'ha publicat en el Perfil del contractant esmena de la Clàusula 10.2 apartat a.1 del Plec de les condicions particulars i de l'Annex número 3 Apartat 2, a.1 relatiu als criteris d'adjudicació
PDF Servei de manteniment integral del Parc del Fòrum de Barcelona amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible