Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Generalitat de Catalunya - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Identificador
20150715C1
Codi
08100721012015
Àmbit
Altres ens públics
Data de publicació Descripció Més informació
Acord o pacte
01/02/2014 - 31/12/2016
PDF Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Modificació
Articles 32 i 33
PDF Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vigent