Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Escala (l')

Contractació

Obres de reforma de la planta baixa de l'Ajuntament

Termini obert

Termini

Subvencions

Ordenança específica reguladora de les bases per l'atorgament de... subvencions pel trasllat d'activitats del nucli antic i pel foment de l'obertura d'activitats econòmiques

Termini obert

Termini

Les subvencions s'hauran... de sol·licitar durant els mesos de gener i febrer següents a l'exercici en què s'han tingut lloc les activitats objecte de subvenció

Convenis col·lectius