Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Escala (l')

Oposicions

Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local per a... l'estiu

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Contractació

Servei d¿abalisament de les zones de bany i canals de natació en... aigües obertes per les platges

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Servei de neteja i manteniment de platges i vores de mar del... municipi

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Serveis per a la gestió del casal i casalet d'estiu, casaliu i campus... jove

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Serveis per a la gestió del Casal i Casalet d'Estiu, Casaliu i Campus... Juvenil

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Subvencions

Ordenança específica reguladora de les bases per l'atorgament de... subvencions pel trasllat d'activitats del nucli antic i pel foment de l'obertura d'activitats econòmiques

Termini obert

Termini

Les subvencions s'hauran... de sol·licitar durant els mesos de gener i febrer següents a l'exercici en què s'han tingut lloc les activitats objecte de subvenció

Convenis col·lectius