Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Escala (l')

Subvencions

Ordenança específica reguladora de les bases per l'atorgament de... subvencions pel trasllat d'activitats del nucli antic i pel foment de l'obertura d'activitats econòmiques

Termini obert

Termini

Les subvencions s'hauran... de sol·licitar durant els mesos de gener i febrer següents a l'exercici en què s'han tingut lloc les activitats objecte de subvenció

Convenis col·lectius