Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Roses

Contractació

Atorgarment d'ús privatiu d'espai públic situat a la plaça... Catalunya

Pendent de termini

Termini

15 dies naturals, comptats... des del dia següent de la seva publicació, sempre i quan s'aprovi definitivament el Plec de clàusules

Subvencions

Premis a l'excel·lència en l'etapa d'ESO, any 2020

Pendent de termini

Termini

Els còmputs dels terminis... es reinicien l'1 de juny. Per conèixer el termini de presentació de sol·licituds consulteu l'ens convocant


Premis concurs colles sardanistes, any 2020

Pendent de termini

Termini

Els còmputs dels terminis... es reinicien l'1 de juny. Per conèixer el termini de presentació de sol·licituds consulteu l'ens convocant


Convenis col·lectius