Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vilamalla

Subvencions

Subvencions per a la rehabilitació de façanes 2020

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Les sol·licituds... es poden presentar fins esgotar la partida pressupostària


Subvencions per a la rehabilitació de façanes dels immobles del... municipi, anys 2018-2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - Al llarg... de tot l'exercici i subjectes a la disponibilitat pressupostària - Núria: Tornen a publicar convo a la BDNS. he comprovat el núm anterior i l'han eliminat

Convenis col·lectius