Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Calafell

Subvencions

Subvencions per a activitats esportives i per a la promoció... esportiva

Termini obert

Termini

15/11/2019 Veure diferents... terminis a la convocatòria


Ajuts per al servei de teleassistència domiciliària

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... poden presentar durant tot l'any natural


Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin... gravades per l'impost sobre béns immobles

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds serà des del dia 10 de juny fins el dia 4 de novembre de cada exercici

Convenis col·lectius