Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Calafell

Oposicions

1 plaça de Tècnic d'immigració

Termini obert

Termini


Borsa de treball de places de Tècnic prospector

Pendent de termini

Termini

10 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis

Subvencions

Ajuts per al servei de teleassistència domiciliària

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... poden presentar durant tot l'any natural


Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin... gravades per l'impost sobre béns immobles

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds serà des del dia 10 de juny fins el dia 4 de novembre de cada exercici

Convenis col·lectius