Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Reus

Subvencions

Subvencions diverses per a persones en situacions socioeconòmiques... desfavorides

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... presentaran en el període comprès entre l'endemà de la publicació de la convocatòria i el 30 d'octubre de cada anualitat

Convenis col·lectius