Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Calaf

Subvencions

Ajuts excepcionals per al teixit productiu, comercial i de serveis... afectats per la pandèmia de la COVID-19

Termini obert

Termini

01/09/2020 - El període... de presentació d'instàncies s'iniciarà un cop esdevingui aprovada definitivament la modificació de crèdit que dota pressupostàriament la partida de despesa que sustenta aquesta convocatòria


Ajuts del Projecte Calaf Cultura Jove 2020

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Les sol·licituds... es poden presentar fins esgotar la partida pressupostària

Convenis col·lectius