Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Mataró

Oposicions

10 places d'Oficial primera. Jardineria, trasllats, paleteria i... mecànica

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies naturals


7 places d'Oficial primera

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies naturals

Subvencions

Subvencions de l'ICIO per a actuacions de millora energètica no exigida... per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos, per a l'exercici 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - El criteri... per a la concessió dels ajuts serà l'ordre d'entrada de les sol·licituds, presentades dins de termini, fins exhaurir els imports totals destinats a la convocatòria


Prestacions econòmiques d'urgència social

Termini obert

Termini

El termini per a la presentació... de les sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l'any