Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Sant Vicenç dels Horts

Oposicions

1 plaça d'Educador social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE


1 plaça de Treballador social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE


Subvencions

Subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment... i difusió de les AAVV, any 2019

Pendent de termini

Termini

10 dies a comptar de... l'endemà de la data de publicació al BOPB i a la BDNS. Si sortissin en diferents dates els 10 dies començaran a comptar des de la darrera publicació