Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Viladecans

Subvencions

Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat,... accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social

Termini obert

Termini

Termini prorrogat de... forma indefinida i fins que, en el seu cas, s'esgoti la partida prevista corresponent


Ajudes a persones en situació de risc d'exclusió social que hagin... transmès el seu habitatge habitual, l'any 2017

Termini obert

Termini

31/12/2017 El termini... màxim per poder presentar les sol·licituds d'aquesta subvenció es de sis mesos des de la finalització del període voluntari per l'abonament de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), o fins el 31 de desembre de l'any de vigència de la subvenció


Convenis col·lectius

Ens interessa la teva opinió!