Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/895 de la Comisión, de 24 de febrero de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención de productos ( DO L 197 de 4.6.2021 )

Identificador
11906399
Rang d'aplicació
Reglament
Àmbit d'aplicació
Europeu
Matèries
Política econòmica i monetària i lliure circulació de capitals
Data de publicació Descripció Més informació
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/895 de la Comisión, de 24 de febrero de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención de productos ( DO L 197 de 4.6.2021 ) PDF Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/895 de la Comisión, de 24 de febrero de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención de productos ( DO L 197 de 4.6.2021 )