Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Reglamento Delegado (UE) 2021/1140 de la Comisión, de 5 de mayo de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista

Identificador
12014170
Rang d'aplicació
Reglament
Àmbit d'aplicació
Europeu
Matèries
Productes alimentaris i seguretat alimentària, Protecció del medi ambient, del consumidor i de la salut, Sector veterinari, zootècnic i fauna
Data de publicació Descripció Més informació
Reglamento Delegado (UE) 2021/1140 de la Comisión, de 5 de mayo de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista PDF Reglamento Delegado (UE) 2021/1140 de la Comisión, de 5 de mayo de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista Enllaç a Reglamento Delegado (UE) 2021/1140 de la Comisión, de 5 de mayo de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista