Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Jefatura del Estado

Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los Servicios de Telecomunicación

Identificador
508847
Rang d'aplicació
Reial decret llei
Àmbit d'aplicació
Estatal
Matèries
Tecnologia. Investigació. Telecomunicacions
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769
Data de publicació Descripció Més informació
Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los Servicios de Telecomunicación PDF Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los Servicios de Telecomunicación