Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Resolució ARP/397/2018, de 2 de març, per la qual s'atorga a la societat Ecologia Marina, SL, una autorització per al cultiu permanent de musclo (Mytilus galloprovincialis) en les instal·lacions de gàbies d'engreix de llobarro objecte de la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre i autorització d'aqüicultura atorgades, respectivament, per Ordre del Ministeri de Medi Ambient, d'1 de juny de 1998, i per Resolució del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 13 d'agost de 1998, instal·lacions situades davant de la costa del terme municipal de Vilanova i la Geltrú

Identificador
7657725
Rang d'aplicació
Resolució
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Pesca
Data de publicació Descripció Més informació
Resolució ARP/397/2018, de 2 de març, per la qual s'atorga a la societat Ecologia Marina, SL, una autorització per al cultiu permanent de musclo (Mytilus galloprovincialis) en les instal·lacions de gàbies d'engreix de llobarro objecte de la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre i autorització d'aqüicultura atorgades, respectivament, per Ordre del Ministeri de Medi Ambient, d'1 de juny de 1998, i per Resolució del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 13 d'agost de 1998, instal·lacions situades davant de la costa del terme municipal de Vilanova i la Geltrú PDF Resolució ARP/397/2018, de 2 de març, per la qual s'atorga a la societat Ecologia Marina, SL, una autorització per al cultiu permanent de musclo (Mytilus galloprovincialis) en les instal·lacions de gàbies d'engreix de llobarro objecte de la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre i autorització d'aqüicultura atorgades, respectivament, per Ordre del Ministeri de Medi Ambient, d'1 de juny de 1998, i per Resolució del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 13 d'agost de 1998, instal·lacions situades davant de la costa del terme municipal de Vilanova i la Geltrú Enllaç a Resolució ARP/397/2018, de 2 de març, per la qual s'atorga a la societat Ecologia Marina, SL, una autorització per al cultiu permanent de musclo (Mytilus galloprovincialis) en les instal·lacions de gàbies d'engreix de llobarro objecte de la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre i autorització d'aqüicultura atorgades, respectivament, per Ordre del Ministeri de Medi Ambient, d'1 de juny de 1998, i per Resolució del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 13 d'agost de 1998, instal·lacions situades davant de la costa del terme municipal de Vilanova i la Geltrú