Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament d'Empresa i Coneixement

Resolució EMC/1590/2018, de 6 de juliol, de delegació de competència de la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i de les direccions generals del Departament d'Empresa i Coneixement, per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

Identificador
7958456
Rang d'aplicació
Resolució
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Dret
Data de publicació Descripció Més informació
Resolució EMC/1590/2018, de 6 de juliol, de delegació de competència de la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i de les direccions generals del Departament d'Empresa i Coneixement, per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014). PDF Resolució EMC/1590/2018, de 6 de juliol, de delegació de competència de la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i de les direccions generals del Departament d'Empresa i Coneixement, per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014). Enllaç a Resolució EMC/1590/2018, de 6 de juliol, de delegació de competència de la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i de les direccions generals del Departament d'Empresa i Coneixement, per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).