Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE ( DO L 4 de 7.1.2019 )

Identificador
9082608
Rang d'aplicació
Reglament
Àmbit d'aplicació
Europeu
Matèries
Especialitats farmacèutiques, Sector veterinari, zootècnic i fauna
Data de publicació Descripció Més informació
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE ( DO L 4 de 7.1.2019 ) PDF Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE ( DO L 4 de 7.1.2019 )