Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Reglamento (UE) 2020/213 del Consejo de 17 de febrero de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 314/2004, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe

Identificador
9789282
Rang d'aplicació
Reglament
Àmbit d'aplicació
Europeu
Matèries
Política europea de seguretat i defensa comuna
Data de publicació Descripció Més informació
Reglamento (UE) 2020/213 del Consejo de 17 de febrero de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 314/2004, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe PDF Reglamento (UE) 2020/213 del Consejo de 17 de febrero de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 314/2004, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe