Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Guissona

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201021N11
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2, impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 10, taxa sobre cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost de béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost d'activitats econòmiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 31, taxa per llicències urbanístiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 28, taxa dell servei de visites turístiques a la vila de Guissona, el museu municipal i la zona arqueològica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2, impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost de béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost d'activitats econòmiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació pressupostària
OF núm. 10, taxa sobre cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 24/02/2021 - OF núm. 2, impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, de preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 31, taxa per autorització de llicències urbanístiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 28, taxa del servei de visites turístiques a la vila, el museu municipal i la zona arqueològica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, de preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 34, preu públic per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids de titularitat o gestió municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva
Preus públics dels productes en venda al bar de les piscines municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 28, taxa del servei de visites turístiques a la vila, el museu municipal i la zona arqueològica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 34, preu públic per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids de titularitat o gestió municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 28, taxa dell servei de visites turístiques a la vila de Guissona, el museu municipal i la zona arqueològica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent