Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tortosa

Ordenances fiscals per a l'any 2014

Identificador
20131019N3
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva
Preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. T-12, taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva
Tarifes del servei municipal de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva
Tarifes del servei municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Tarifes per la prestació de serveis esportius per la societat Tortosasport SL
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T-12, taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. T-14, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (zona blava)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació inicial de modificació
OF núm. T-15, taxa d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses subministradores d'interès general
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T-14, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (zona blava)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva
Preus públics de la Festa del Renaixement
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics Fira Expoebre - Ebreambient 2014
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T-15, taxa d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses subministradores d'interès general
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. T-1, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T-1, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Derogació
Preu públic P-15 de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Correcció d'errades
Anunci BOP 12.05.2014, OF núm. T-15
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Històric