Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Bellcaire d'Urgell

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Identificador
20150220N38
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015
Exposició al públic
2 padrons fiscals, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa conservació cementiri municipal i padró de la taxa per recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de 4 tributs i preus públics / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015
Exposició al públic
Padró de la taxa d'abastament d'aigua potable, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015

Conté el text complet

Vigent