Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sitges

Planejament urbanístic

Identificador
20161007N25
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2dR6Gf7
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Delimitació de la trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana 15, dotacions Vallbona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic La Bòvila II (PPU 6)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana 10 Sota Fondac
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al conjunt residencial Voramar del Vinyet de Sitges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Trama urbana consolidada d'ordenació dels equipaments comercials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa als immobles emplaçats al carrer Ferrocarril número 1-3 i 5-7 de Les Botigues de Sitges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de les Pruelles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic La Bòvila II (PPU 6)
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, minuta
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Correcció d'errades
Pla parcial 1 La Plana, Santa Bàrbara, Vallpineda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística delimitat pels solars D i E del Pla parcial de Sant Crispi, sector El Cortijo
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística delimitat per les parcel·les H1 i H2 i 1, 2 i 3 del Pla parcial de Sant Crispi, sector El Cortijo
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana d'usos en el centre històric
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
57a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la regulació d'ús d'habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al conjunt residencial Voramar del Vinyet de Sitges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de les Pruelles
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, minuta
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, minuta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
38a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al Passeig Bargalló, 9, de Quint Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a la pedrera les Coves, al nucli del Garraf / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana 14, granja est, illa A, finca A
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Caducitat i arxivament del Pla especial d'equipaments públics de Can Robert a la Plana Est
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de la Ermita de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
1a modificació del Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de la Ermita de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana 14, La Granja Est - Illa A, finca resultant A
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Denegar la 22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla parcial de Sant Crispí, sector el Cortijo / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana, PMU 17, d'integració d'usos en el casc antic. Text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana, PMU 17, d'integració d'usos en el casc antic. Annex
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
47a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 04/12/2018 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de l'Ermita de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
26a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'àmbit del carrer del Ferrocarril, números 1-3, 5 i 7, de les Botigues / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística relativa als àmbits d'actuació Can Pei, Can Pere Mestre i la Plana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística número LII, a l'àmbit d'actuació PPU 5 La Granja II
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística número LIII, relativa a l'àmbit d'actuació PAU 19 Dotacions La Plana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relatiu al parc de bombers voluntaris
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació al PAU-14, Puig d'en Boronat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normativa urbanística del Pla Parcial Urbanístic PPU 1, La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial urbanístic PP1 la Plana, Santa Bàrbara / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Informe ambiental estratègic del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU5 la Granja II / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del PAU 27 Mas Alba Ponent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal XLII, relativa al parc dels bombers voluntaris, Mas Alba Ponent PAU27 i els Ametllers
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, (POUM) a l'àmbit del PPU4 Can PEI i del PAU6 La Plana (Can Pere Mestre)
PDF Planejament urbanístic

Vigent