Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Puigcerdà

Planejament urbanístic

Identificador
20161014N34
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2dhXUet
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Pla especial relatiu a l'àmbit del Mas Sant Jaume de Rigolisa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística per delimitar un polígon d'actuació urbanística (PAU-20 Sallent) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la delimitació del PAU-30 Pont del Teixidor / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística respecte al polígon d'actuació núm. 24 - carretera N-260, camí de les fàbriques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal d'ampliació del termini de les concessions administratives dels sistemes de titularitat pública
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ampliació dels usos de les zones clau 1 i clau 5 amb l'ús religiós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal d'ampliació del termini de les concesiones administratives dels sistemes de titularitat pública
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ampliació dels usos de les zones clau 1 i clau 5 amb l'ús religiós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable relatiu al Mas del Po-Carrera (II)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable relatiu al Mas del Po-Carrera (II)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística per facilitar la instal·lació d'ascensors en edificis existents
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística per facilitar la instal·lació d'ascensors en edificis existents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ampliació dels usos de les zones clau 1 i clau 5 amb l'ús religiós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal d'ampliació del termini de les concesiones administratives dels sistemes de titularitat pública / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la creació del sector SUD-49 Pla d'Arenes, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial a l'àmbit de la parcel·la 7 del Pla parcial SUP-24
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu a la regularització dels sistemes urbanístics a l'àmbit del club poliesportiu
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial a l'àmbit de la parcel·la 7 del Pla parcial SUP-24
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu a la regularització dels sistemes urbanístics a l'àmbit del club poliesportiu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic l'àmbit del Mas Sant Jaume de Rigolisa /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa al Pla parcial de Rigolisa SUD-38
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa al Pla parcial de Rigolisa SUD-38
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles: objectius, propòsits i avanç / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), per a la instal·lació d'ascensors en edificis existents / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla Parcial del Sector SUD-38, Pla de Rigolisa, Normes urbanístiques
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeròdrom de la Cerdanya / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals, fitxa núm. 26 Mas del Po-Carrera (II) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per la regularització de sistemes urbanístics a l'àmbit del club poliesportiu Puigcerdà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial a l'àmbit de la parcel·la 7 del Pla parcial SUP-24 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l'Alt Pirineu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'un parc d'aventura a la vora de la carretera N-154, entre Puigcerdà i Llívia / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la reordenació de la part urbana d'una finca
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la reordenació de la part urbana d'una finca
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, referent la delimitació d'un polígon d'actuació urbanística anomenat PAU-31
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, referent la delimitació d'un polígon d'actuació urbanística anomenat PAU-31
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de Casa Mata (PA-15) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector SUD-39
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector SUD-39
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu a la regulació de les activitats comercials als edificis d'habitatges, clau 5
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'ampliació dels usos admesos al sector SUP-24, polígon industrial Sant Marc
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'ampliació dels usos admesos al sector SUP-24, polígon industrial Sant Marc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu a la regulació de les activitats comercials als edificis d'habitatges, clau 5
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic Parc d'aventura Carretera Nacional-154
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l'Alt Pirineu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat/ Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, referent la delimitació d'un polígon d'actuació urbanística anomenat PAU-31 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) per a la regularització d'una parcel·la / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de millora urbana UA-10
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'àmbit del PAU-29
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'àmbit del PAU-29
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per ampliació usos admesos al sector SUP-24 polígon industrial Sant Marc / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Vigent