Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Mataró

Planejament urbanístic

Identificador
20161017N44
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2ekDfE1
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació sector carretera de Cirera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic en l'àmbit urbanístic Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable a Ca l'Iborra, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Conveni que té per objecte l'ús i obtenció de la finca El Cafè Nou i el seu pati
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del carrer Churruca / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'illa 2 de l'Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. Viladomat i J.F. Pacheco / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit discontinu del Café Nou, Cercle Catòlic, Angeleta Ferrer i 2a addenda del conveni urbanístic per l'ús i obtenció de la finca El Cafè Nou i el seu pati
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació de reajustament d'equipaments i de zones verdes a l'avinguda del Corregiment / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació per a la creació d'un equipament al polígon Mata-Rocafonda, a la finca municipal del carrer Energia, 11
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
2a modificació del Pla especial d'usos recreatius en la modalitat de musicals, en els àmbits dels polígons industrials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable a Ca l'Iborra / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla general d'ordenació sector carretera de Cirera, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació relatiu als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per a la creació d'un equipament municipal al polígon Mata-Rocafonda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en l'àmbit discontinu del Café Nou, Cercle Catòlic, Angeleta Ferré / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per al reajustament del pati d'illa entre els carrers del Camí Ral i de l'Alcalde Abril /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló (PMU-13)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Càmping Barcelona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació del sector carretera de Cirera / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a l'àmbit Illa 1a torre Barceló
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla de millora urbana, a l' àmbit Illa Torre Barceló
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'equipaments per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, fitxa 48
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència sobre l'aprovació definitiva modificació del Pla General d'Ordenació Municipal relativa al sector El Sorrall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Exposició al públic
Sentència sobre la modificació del Pla General d'Ordenació en relació amb el sòl no urbanitzable i d'actualització del pla de classificació del sòl de tot el municipi / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentencia sobre la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal de Mataró, relativa a l'ordenació de l'illa Fabregas i de Caralt / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Exposició al públic
Sentència sobre la modificació de la normativa del Pla especial del patrimoni arquitectònic i ambiental que afecta al redactat de l'article 28 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial d'equipaments Mataró-Nord per l'ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació, relativa als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa a la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal relativa al sector El Sorrall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana sector Maresme-Toló / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana (PMU-04d) per a la implantació del nou CAP Cirera-Molins / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'equipaments Mataró-Nord per a la implantació del nou CAP Cirera-Molins, fitxa 58 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa a la modificació puntual de el Pla general d'ordenació, relativa a la UA-87 entorns del carrer Biada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques del pla general d'ordenació relativa al Títol II, paràmetres comuns d'edificació i d'ús,i Títol I, articles 52 i 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques del pla general d'ordenació relativa al Títol II, paràmetres comuns d'edificació i d'ús,i Títol I, articles 52 i 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació El Sorrall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació 106. Títol II - Paràmetres comuns d'edificació i d'ús i art. 52 i 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana Ronda de la República, 64 (Exp. PMU-14)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PMU-01d Ronda Barceló, illes 2, 3, 4 i 5 (Exp. PMU-1 annex IX)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de cessió del 10% aprofitament urbanístic del PMU 13 Maresme Toló
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a l'àmbit Illa 1a torre Barceló, 2a aprovació inicial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic al Camí Ral de la Mercè
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació Camí Ral de la Mercè
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Minuta del Conveni urbanístic de cessió del 10% aprofitament urbanístic del PMU 13 Maresme Toló
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana PMU 01d a l'àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4 i 5 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Normes urbanístiques del pla general d'ordenació relativa al Títol II, paràmetres comuns d'edificació i d'ús,i Títol I, articles 52 i 53 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de reordenació volumètrica del conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l'entorn del carrer Biada i carrer Goya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana Ronda de la República, 64 (Exp. PMU-14) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG-99, relativa a l'homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Vigent