Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tarragona

Planejament urbanístic

Identificador
20161020N24
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eY8IyB
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic 24, la Budellera
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal sobre les zones on és permès implantar centres de culte / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent als terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al carrer de la Nau, núm. 13
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'edifici Telefónica
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic a l'àmbit de l'equipament sanitari Residència de Ponent
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent als terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptació al Pla director urbanístic del sistema costaner 1 i 2, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial 1, sector 1, avinguda d'Andorra / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al c/ de la Nau,13, principal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana en relació a solar qualificat amb la clau 14a1 del c/ Terra Ferma, núm. 7 de Cala Romana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la finca situada a l'avinguda Catalunya núm. 50
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits del Pla parcial urbanístic 1 (PPU-01), Pla parcial urbanístic 40 (PPU-40) i Polígon d'actuació urbanística 58a (PA-58a)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, adaptació a la normativa dels plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-62, sector Culubret, i PPU-41, Vall del Llorito / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana en relació a solar qualificat amb la clau 14a1 del c/ Terra Ferma, núm. 7 de Cala Romana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-43, sector Mas d'en Sorder
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'Edifici Telefónica, rambla Nova 74-carrer Fortuny 1A, text refós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Pròrroga d'exposició al públic
Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Teatre Romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a la zona del centre històric de la part alta de Tarragona
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de la LSAT 220 KV Tarragona-SE Covestro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística a l'equipament sanitari dels carrer de Móra d'Ebre i Menorca / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'adaptació a la Llei 13/2014 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari Residència de Ponent
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic, 62, Sector Culubret (PPU-62)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping, suspensió dels plans especials urbanístics en tramitació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, correcció d'errades materials provinents de la transcripció cartogràfica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del municipi: agenda econòmica i objectius / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal dels sòls ocupats per la prolongació del carrer d'Armanyà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per implantar un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni Maria Claret
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Modificació a l'avinguda de Catalunya, núm. 50 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per actualitzar l'Agenda i els documents socioeconòmics, així com l'article 25 de les Normes de planejament
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-43, Sector Mas d'en Sorder / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic, 43, Mas Sorder, PPU-43
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PMU-13b / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, article 188, condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, amb l'objecte de modificar l'Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1 i Polígon d'actuació urbanística 58a / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit del Teatre Romà, Cases barates i Sant Pere i Sant Pau / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic