Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tarragona

Planejament urbanístic

Identificador
20161020N24
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eY8IyB
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic 24, la Budellera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal sobre les zones on és permès implantar centres de culte / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent als terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al carrer de la Nau, núm. 13
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'edifici Telefónica
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic a l'àmbit de l'equipament sanitari Residència de Ponent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent als terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptació al Pla director urbanístic del sistema costaner 1 i 2, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial 1, sector 1, avinguda d'Andorra / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al c/ de la Nau,13, principal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana en relació a solar qualificat amb la clau 14a1 del c/ Terra Ferma, núm. 7 de Cala Romana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la finca situada a l'avinguda Catalunya núm. 50
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits del Pla parcial urbanístic 1 (PPU-01), Pla parcial urbanístic 40 (PPU-40) i Polígon d'actuació urbanística 58a (PA-58a)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, adaptació a la normativa dels plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-62, sector Culubret, i PPU-41, Vall del Llorito / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana en relació a solar qualificat amb la clau 14a1 del c/ Terra Ferma, núm. 7 de Cala Romana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-43, sector Mas d'en Sorder
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'Edifici Telefónica, rambla Nova 74-carrer Fortuny 1A, text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Pròrroga d'exposició al públic
Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Teatre Romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a la zona del centre històric de la part alta de Tarragona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de la LSAT 220 KV Tarragona-SE Covestro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística a l'equipament sanitari dels carrer de Móra d'Ebre i Menorca / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'adaptació a la Llei 13/2014 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari Residència de Ponent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic, 62, Sector Culubret (PPU-62)
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping, suspensió dels plans especials urbanístics en tramitació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, correcció d'errades materials provinents de la transcripció cartogràfica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del municipi: agenda econòmica i objectius / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal dels sòls ocupats per la prolongació del carrer d'Armanyà fins a la Baixada del Toro
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per implantar un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni Maria Claret
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes urbanístiques l'avinguda de Catalunya, núm. 50 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per actualitzar l'Agenda i els documents socioeconòmics, així com l'article 25 de les Normes de planejament
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-43, Sector Mas d'en Sorder / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic, 43, Mas Sorder, PPU-43
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PMU-13b / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, article 188, condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, amb l'objecte de modificar l'Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1 i Polígon d'actuació urbanística 58a / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit del Teatre Romà, Cases barates i Sant Pere i Sant Pau / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de Tarragona, respecte la qualificació urbanística de la parcel·la de Repsol Petróleo, SA, i substituir els plànols de la sèrie 7 del POUM vigent (O.07.25 i O.07.28), per tal que allà on indicaven que la qualificació de la finca era 19b, ús terciari les Gavarres, indiquin 19s, ús industrial
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Trama urbana consolidada (TUC) a l'àmbit Teatre Romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística dels sòls ocupats per la prolongació del carrer d'Armanyà fins a la Baixada de Toro, 2ona vegada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la implantació d'un nou centre de culte religiós a l'edifici Sant Andreu, esc. C, local 1 i 4, Sant Pere i Sant Pau
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla parcial urbanístic PPU-43 Mas d'en Sorder / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l'antic sector PP7, i al c/ H de l'antic sector PP9, Els Mongons
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada (PMU-34)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar, ubicada al c/ Mercè Rodoreda núm. 19
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la seva adaptació al Pla director costaner PDUSC 1 i PDUSC / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un centre de culte, al local ubicat al c/ Sant Antoni Maria Claret núm. 1, baixos 1a
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic 43 Mas d'en Sorder
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a la zona del centre històric de la Part Alta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic autònom de la variant d'una línia elèctrica. Text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar, ubicada al c/ Mercè Rodoreda núm. 19
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la implantació d'un nou centre de culte religiós a l'edifici Sant Andreu, esc. C, local 1 i 4, Sant Pere i Sant Pau
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla parcial urbanístic 1, av. Andorra
PDF Planejament urbanístic

Vigent