Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Cornellà del Terri

Planejament urbanístic

Identificador
20161020N25
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2e6Urx2
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
5a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de l'article 22 sistema d'equipaments (Clau EQ) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl urbà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
7a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la finca de S.A.T. SUIS
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
7a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la construcció de noves línies elèctriques subterrànies d'alta tensió entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Palol de Revardit, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic per a la construcció de noves línies elèctriques subterrànies d'alta tensió entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Palol de Revardit / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
4a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'àmbit del PMU01-FRICORSA / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla parcial del sector industrial Pont-Xetmar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, clau 6, clau 7b1 i clau 7b2 zona industrial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Convenis urbanístics per a la cessió de terrenys relacionats amb el PPU06 Pont-Xetmar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial del sector industrial Pont-Xetmar
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la construcció de noves línies elèctriques subterrànies d'alta tensió entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Palol de Revardit / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
3a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'àmbit del polígon d'actuació urbanística PAU-8, Chocolates Torras
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'àmbit del polígon d'actuació urbanística PAU-8, Chocolates Torras
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), reordenació de sistemes d'espais lliures i sòl d'aprofitament privat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), reordenació de sistemes d'espais lliures i sòl d'aprofitament privat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit del sòl urbà /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU 01- Fricorsa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en sòl no urbanitzable, Mas Batllori
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en sòl no urbanitzable, Mas Batllori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni expropiatori de mutu acord per a la cessió de terreny destinat a serveis tècnics
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit Pont-Xetmar i articles de les disposicions generals del sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit Pont - Xetmar
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic autònom de la nova línia d'alta tensió subterrània 25 kV LAT Banyoles Est, el nou centre de repartiment CT-903 ED Mas Rufí, i reforma dels centres transformadors CT-224 Abocador i CT-178 Agustí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni urbanístic expropiatori de mutu acord per a la cessió de terreny destinat a serveis tècnics a favor de l'Ajuntament
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni amb la Junta de compensació del PPU06 Pont-Xetmar per al a contribució econòmica de la Junta a favor de l'Ajuntament en el sector industrial Pont-Xetmar en la infraestructura d'abastament des del pou Avellana i nova ETAP
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
9a modificació del Pla d'Ordenació urbanística municipal, referent al sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni amb la Junta de compensació del PPU06 Pont-Xetmar per al a contribució econòmica de la Junta a favor de l'Ajuntament en el sector industrial Pont-Xetmar en la infraestructura d'abastament des del pou Avellana i nova ETAP
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
11a modificació a l'àmbit del PAU-8 Chocolates Torras, SA / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic autònom d'una línia d'alta tensió soterrada, Banyoles Est / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sòl urbà, referent el casc antic, article núm. 86
PDF Planejament urbanístic

Vigent