Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Planejament urbanístic

Identificador
20161031N62
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/Esplugues_urb
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial per a l'assignació d'usos i definició de paràmetres urbanístics al sector situat entre l'avinguda Països Catalans i els carrers Melcior Llavinés i Sometens / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial del Centre Hospitalàri i Centre mèdic per a la construcció d'un Centre mèdic al carrer Sant Mateu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de reforma interior Finestrelles Nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda de la Miranda, carrer Jaume Balmes i Via Augusta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la regulació de l'establiment de centres de culte i religiosos / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial dels equipaments situats entre el cementiri municipal, el Parc de la Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial per a l'ampliació de l'equipament al carrer Santa Rosa, 39-57
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit discontinu Tres Molinos-Pla parcial Gall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla especial de concreció de l'ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà de Barcelona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda de la Miranda, carrer Jaume Balmes i Via Augusta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla especial dels equipaments situats entre el cementiri municipal, el Parc de la Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Conveni urbanístic amb relació al pagament del 10% d'aprofitament mitjà de l'àmbit del PERI de Finestrelles Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, pel que fa a l'àrea residencial estratègica sector Montesa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
3a modificació del Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda Isidre Martí, c. Lluís Millet, c. Dr. Ramon Turró i c. Josep Rodoreda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a l'ús d'aparcament al subsòl de zones verdes
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial per a l'ampliació de l'equipament al carrer Santa Rosa, 39-57 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial d'equipaments de l'avinguda Jacint Esteva Fontanet, 105
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a l'ús d'aparcament al subsòl de zones verdes / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del pavelló esportiu situat a l'avinguda Països Catalans, núm. 50
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural de la Serra de Collserola (PEPNat) / Anunci emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità, normes urbanístiques relatives a les disposicions sobre habitatge d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del centre hospitalari i centre mèdic, d'ordenació volumètrica per a la construcció d'un centre mèdic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla especial de concreció de l'ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà de Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana Casa Moratiel
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit industrial El Gall
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit industrial La Plana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit industrial Montesa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a la finca del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
3a modificació del Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda Isidre Martí, c. Lluís Millet, c. Dr. Ramon Turró i c. Josep Rodoreda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit sud del barri de Can Clota
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de millora urbana Casa Moratiel, al carrer Manuel Florentín Pérez / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità, en l'àmbit discontinu de la plaça Santa Magdalena i del Parc dels Torrents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità, articles 276 i 283 de les normes urbanístiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'acció de l'Aglomeració del Baix Llobregat I / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de concreció d'ús i ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Sant Mateu, núm. 2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del pavelló esportiu situat a l'avinguda Països Catalans, núm. 50
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'equipaments de l'avinguda Jacint Esteva Fontanet, 105 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità en l'àmbit de l'Hospital Sant Joan de Deu, edifici psiquiatria (ITAKA) i antic edifici docent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques, Montesa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Normes urbanístiques, article 227 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità del carrer Manuel Florentin Pérez, amb via Augusta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de concreció d'ús i d'ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer de Sant Mateu, número 2 / Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
3a Modificació del Conveni amb la Junta de Compensació del Pla especial de reforma interior Finestrelles Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità 2, a la unitat d'actuació del carrer Carme - av. Cornellà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità, articles 276 i 283 de les normes urbanístiques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci DOGC de 25/09/2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità al carrer Serra del Montsec, 23-37
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit sud del barri de Can Clota / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità en l'àmbit discontinu de la plaça Santa Magdalena i del parc dels Torrents/ Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Vigent