Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Almacelles

Planejament urbanístic

Identificador
20161123N30
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2g0bALD
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de l'àmbit de l'antic escorxador municipal, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, text refós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla Parcial del sector Sud 6 Els Olivars
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a l'arranjament de la coberta de l'església parroquial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del sector 10
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla especial urbanístic de l'àmbit de l'antic escorxador municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector sud 6, Els Olivars, correcció
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de l'àmbit de l'antic escorxador municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit dels sectors SUD 14 i SUD 15
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit dels sectors SUD 14 i SUD 15
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Conveni amb l'Institut Català del Sòl pel desenvolupament de l'ampliació del Sector SUD 11 d'Almacelles / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial urbanístic del sector SUD-6, Els Olivars, en relació amb el sistema d'equipaments / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la implantació d'una planta solar fotovoltaica de 1.680 kW a les parcel·les 207, 208 i 209 del polígon 6 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit dels sectors SUD 11 i SUD 12 Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana del C. Sant Antoni, 169
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de la planta solar fotovoltaica de potència nominal 1680 kW, situat al polígon 6, parcel·les 207, 208, 209 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del sector 16 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la reforma de la línia aèria 17,8 kV entre la derivació a C.T. número 240 Piconill i C.T. número 245 Tururut / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del centre assistencial Sant Joan de Déu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana al carrer Sant Antoni, 169 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa als SUD-14 i SUD-15, amb ordenació detallada del SUD-15 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni de cessió anticipada de terrenys destinats a equipament a l'àmbit del sector SUD-6 Els Olivars del Pla d'ordenació urbanística muncipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni de cessió anticipada de terrenys destinats a equipament a l'àmbit del sector SUD-6 Els Olivars del Pla d'ordenació urbanística muncipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit dels sectors SUD 11 i SUD 12
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit Centre Assistencial Sant Joan de Déu
PDF Planejament urbanístic

Vigent