Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alfarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20161130N26
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de cobrança de la taxa per guals i reserves a la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus urbans, i per clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de segona cobrança de l'IBI de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiri municipal, conservació i millorament
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus urbans, i de la taxa per clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del cànon d'arrendament d'horts municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del cànon d'arrendament d'horts municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet