Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vilagrassa

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20161227N67
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de l'IBI de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent