Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Balaguer

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20161229N14
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de guals i entrades de vehicles
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de distribució d'aigua i canon d'aigua, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent