Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Planejament urbanístic

Identificador
20161230N77
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/SColomaG_urb
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla especial dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí, en l'àmbit de l'antiga escola bressol Dida
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma a Can Mutlló, fitxa EC-15, c. Major, 30-32 / c. Sant Carles, 2-4
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per la materialització dels compromisos d'urbanització i d'edificació de l'actuació 1.2 connexió Valentí Escalas-Listz / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la concreció de nous equipaments assistencials en l'Eix Monturiol i en l'àmbit Vistalegre / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a la col·locació d'un ascensor en un edifici plurifamiliar ubicat a l'avinguda Anselm de Riu, 133
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a l'ampliació dels usos al Recinte de l'Hospital de l'Esperit Sant
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais lliures de la ciutat / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del polígon d'expropiació núm. 17 definit al Pla especial dels barris del sector de Singuerlin / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial dels barris del sector Singuerlín a l'àmbit del polígon d'expropiació núm. 17 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de reforma interior dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí, en l'àmbit de l'antiga escola bressol Dida / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a l'ampliació dels usos al Recinte de l'Hospital de l'Esperit Sant / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a la col·locació d'un ascensor en un edifici plurifamiliar a l'avinguda Anselm de Riu, 133
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a la cantonada del carrer Clara Campoamor amb el Passeig de Can Zam i les modificacions al polígon industrial del Bosc Llarg
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la transformació de l'antiga escola Miguel Hernández en habitatge dotacional per a gent gran
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit de la plaça Alfonso Comín (connexió Valentí Escalas-Liszt)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a la col·locació d'un ascensor en un edifici plurifamiliar ubicat a l'avinguda Anselm de Riu, 133 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Conveni urbanístic de concreció dels accessos rodats a les finques OP -1 i OP-2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de concreció dels accessos rodats a les finques OP-1 i OP-2
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de concreció dels accessos rodats a les finques OP-1 i OP-2
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la transformació de l'antiga Escola Miguel Hernández en habitatge dotacional per a la gent gran / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a la plaça Alfonso Comín, connexió Valentí Escalas-Liszt / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del polígon del Bosc Llarc i Les Canyes
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per tal d'adquirir la finca del c. Pedró, núm. 14 i 16
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità relatiu als sectors 2 i 3 de l'Eix Bruc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normativa del Pla parcial del Polígon del Bosc Llarg i les Canyes / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic per a l'establiment d'un aparcament sota la passera d'accés al monestir de Montserrat / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al c. de Cristòfor Colom, 50-52
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla Especial per a la concreció d'usos a l'equipament de la CIBA
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità als sectors 2 i 3 de l'eix Bruc / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al carrer de Cristòfol Colom, núm. 50-52 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística per a la ubicació de la comissaria de la Policia Local
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la concreció d'usos a l'equipament de la CIBA / Anunci emès pel Departament de Territori i
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a l'obtenció d'habitatge dotacional al Complex Oliveres
PDF Planejament urbanístic

Vigent