Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170104N22
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa d'amortització de les obres de millora de l'edifici del Mercat Cobert Municipal de les concessions tipus B, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de matrícules i taxes dels serveis de l'escola de música, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de matrícules i taxes dels serveis de l'escola de música, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
5 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de matrícules i taxes dels serveis de l'escola de música, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
9 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
5 padrons fiscals, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de matrícules i taxes dels serveis de l'escola de música, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
5 padrons fiscals, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de les taxes de serveis de l'organisme autònom Escola de Música, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de les taxes de serveis de l'organisme autònom Escola de Música, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes de serveis de l'organisme autònom Escola de Música, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de les matrícules de l'organisme autònom Escola de Música, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de les taxes de serveis de l'organisme autònom Escola de Música, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de matrícules i taxes dels serveis de l'escola de música, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de les taxes i matrícules dels serveis de l'escola de música, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
5 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de les taxes i matrícules dels serveis de l'escola de música, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
4 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei d'atenció al domicili i del preu públic de tele-assistència, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent