Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20161220N138
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró del preu public dels serveis esportius de Can Banus, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació dels terrenys per mercat setmanal, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'assistencia al Centre Obert, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles urbans
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 13/02/2017
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic pels serveis a la gent gran de Can Rafart, Country, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de la quota municipal de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic pels serveis a la gent gran de Can Rafart, Country, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del Servei de Teleassistència, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu public dels serveis esportius de Can Banus, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de la quota nacional de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al Casal del dia
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans domèstics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans comercials e industrials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'assistència al Centre Obert, abril, maig i juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al Casal del Dia, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la gent gran de Can Rafart, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació dels terrenys per mercat setmanal, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la gent gran de Can Rafart, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de teleassitència, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes pels serveis de sanejament d'animals domèstics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de terrenys per mercat setmanal, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al Casal del Dia, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles rústics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal (menjadors i hores), juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes pels serveis de conservació i neteja del cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de teleassistència, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la gent gran de Can Rafart, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'assistència al centre obert, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de terrenys per mercat setmanal, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la gent gran de Can Rafart (Taller de cuina), octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la gent gran de Can Rafart (Country), octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banus, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de teleassistència, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la gent gran de Can Rafart, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent