Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcoletge

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170223N20
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari de 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'entrada de vehicles (guals)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua i per la prestació del servei de clavegueram, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries i de conservació del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua i per la prestació del servei de clavegueram, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries, 2n període i del servei de connexió a la xarxa wifi
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua i per la prestació del servei de clavegueram, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua i per la prestació del servei de clavegueram, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent