Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Pont de Suert

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170223N95
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padrons de la taxa pel subministrament d'aigua que inclou IVA i cànon i de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del servei de recollida i tractament de RSU, primer període / Anunci emès pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del servei de recollida i tractament de RSU, segon període / Anunci emès pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Vigent