Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Palafrugell

Ordenances fiscals per a l'any 2018

Identificador
20171109N12
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
4 ordenances fiscals sobre impostos, 12 sobre taxes, l'Ordenança general de preus públics i l'Ordenança general de contribucions especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 18, taxa per serveis de caràcter benèfic assistencial i OF núm. 25, taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per activitats i serveis de caràcter esportiu
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres i OF núm. 26, taxa per utilització de plaques, patents i altres distintius anàlegs a l'escut municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 18, taxa per serveis de caràcter benèfic assistencial i OF núm. 25, taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per activitats i serveis de caràcter esportiu
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres i OF núm. 26, taxa per utilització de plaques, patents i altres distintius anàlegs a l'escut municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 08/05/2018
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 25, taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per activitats i per prestació de serveis de caràcter esportiu i OF de la gestió i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Vigent