Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de la Baronia de Rialb

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20171108N54
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Caldendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 08/11/2017
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de la 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació del servei d'accés a la xarxa municipal sense fils, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró dels impostos sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, i característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per la recollida i tractament de residus i padró de la taxa pel la prestació del servei de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Vigent