Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Balaguer

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20171213N16
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró dels impostos sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, i característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de guals i entrades de vehicles a través de les voreres
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per gestió de residus
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'aigua, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiti
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les taxes dels serveis de subministrament d'aigua i recollida d'escombraries, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'aigua, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'aigua, 4r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet