Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Seròs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20171218N27
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa de celebració d'espectacles públics i festes municipals, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de la 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa d'espectacles públics i festes municipals, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la instal·lació d'anuncis publicitaris a les instal·lacions esportives
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, i característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró dels impostos sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa d'espectacles públics i festes municipals, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram i recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de conservació i manteniment del cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals /Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'espectacles públics i festes municipals, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Vigent