Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alfarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20171222N22
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de la 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per guals i reserves a la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa de conservació i millora del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per guals i reserves a la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus urbans, i per clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 3 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus urbans i per clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de taxa d'arrendaments d'horts municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Vigent