Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sort

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20180103N35
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa del cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de la 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i de cementiri / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus / Anunci emès pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 5 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró d'abastament d'aigua, 2n semestre / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Vigent