Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Camarasa

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20180202N16
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró del cànon de l'aigua
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'aigua del polígon industrial, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de la 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró dels impostos sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, i característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró taxa escombraries i clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable al polígon industrial, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del trànsit de bestiar
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de cementiris
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable al polígon industrial, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del cànon de l'aigua
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança de cementiri / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Vigent