Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Cervera

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20180207N19
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró dels mercats de divendres, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Correcció d'errades
Anunci 07/02/2018
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de la 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa de les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró dels mercats de divendres, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró dels impostos sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, i característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'ocupació de terrenys d'ús públic amb quioscos, taules, cadires, entarimats i d'altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de les parades de mercat, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació dels serveis funeraris als cementiris
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació dels serveis de l'Escola de Teatre, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de les parades de mercat, 4r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música, Conservatori elemental i Grau professional, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació dels serveis de l'Escola de Teatre, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró per la prestació dels serveis de l'Escola de Teatre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Vigent