Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Roses

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20180307N9
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
3 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus comercials i de domèstics dels habitatges disseminats
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
4 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost d'activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de senyalització informativa privada a la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de subministrament d'aigua, clavegueram i recollida i tractament de residus domèstics, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Vigent