Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20181213N6
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic pels serveis esportius municipals Can Banús, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants municipal, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, quota municipal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa d'assistència al Centre Obert, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei teleassistència, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, quota nacional / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la de taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans comercials i industrials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de recollida d'escombraries i altres residus urbans domèstics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la Gent Gran de Can Rafart, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost de béns immobles rústics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la Gent Gran de Can Rafart, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei teleassistència, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, juliol i agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa pels serveis relatius als animals domèstics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa pels serveis del cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró per l'entrada de vehicles a través de l'espai públic i reserves via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'atenció del casal de dia, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei teleassistència, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'assistència al Centre Obert, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la Gent Gran de Can Rafart, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'assistència al Centre Obert, novembre i desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic dels serveis esportius de Can Banús, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei teleassistència, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència a la llar d'infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis de la Gent Gran de Can Rafart, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'atenció domiciliària, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per assistència al casal de dia, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Vigent